FIRMA BUDOWLANA

Twój projekt, nasze rozwiązania

Nasza Spółka może Państwu zaproponować prace z różnych branż:

 

- Projektowanie sieci światłowodowych, teletechnicznych i elektrycznych

- Spawanie i pomiary światłowodowe

- Kompleksowa budowa w/w sieci

- Utrzymanie i konserwacja w/w sieci

- Budowa sieci napowietrznych

- Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń na kablach miedzianych, 

  elektrycznych i światłowodowych

 

 

- Wyburzenia i wywóz gruzu

- Usługi minikoparkami i koparko - ładowarką 

- Usługi koparką łańcuchową Vermer RT450

- Przeciski i przewierty sterowane pod drogami, rzekami